ciasteczka i polityka prywatności

Serwis wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te są wykorzystywane przez operatora Serwisu (i przez jego partnerów) wyłącznie w celu zbierania anonimowych, statystycznych informacji o ruchu w serwisie.

Użytkownik ma możliwość pobrania dodatku do wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, który blokuje zbieranie powyższych danych LINK

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią zbiór danych informatycznych w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i tworzone są w celu umożliwienia i usprawnienia korzystania z portalu produkty dla architekta. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas wygaśnięcia (przechowywania ich na urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu produkty dla architekta — Firma Wydawniczo-Reklamowa “RAM” z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i konfiguracji sprzętowej;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu i jego zawartości;

W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa główne typy plików (podział ze względu na ich czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika):

  • cookie „sesyjne” (session cookies) — Cookie będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania — opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • cookie „trwałe” (persistent cookies) — będące plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez zmienną czasową określoną w parametrach plików cookie przez programistów Serwisu lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na podtypy pliki cookie wykorzystywane w Serwisie możemy podzielić na:

  • podstawowe — pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • bezpieczeństwo — pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajność — pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalność — pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W zależności od potrzeb Serwis może wymagać wykorzystania jednego lub więcej powyższych podtypów plików.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wszystkie niezbędne informacje zapisane w plikach cookie mają jedynie na celu poprawne funkcjonowanie Serwisu i analizę statystyczną generowanego na serwerze ruchu, które są objęte klauzulą poufności.Użytkownik ma możliwość ręcznego lub zautomatyzowanego usunięcia plików cookie z własnego urządzenia końcowego. Po ponownym zalogowaniu Serwis odtworzy niezbędne do jego funkcjonowania pliki cookie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania w ustawieniach swojego oprogramowania akceptowania plików cookie z Serwisu produkty dla architekta. Serwis nie będzie wówczas generował nowych cookies w żadnym z typów i podtypów tych plików na urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe (problemy z renderowaniem elementów strony).

Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO). Korzystanie z portalu PdA wymaga zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji prezentacji treści i analizy ruchu w portalu (dane osobowe przechowywane w plikach cookie). W świetle powyższego rozporządzenia danymi osobowymi jest już sam adres IP komputera lub sieci osoby odwiedzającej portal. W sposób automatyczny nie są zbierane o użytkowniku i bez wiedzy tego użytkownika żadne dodatkowe informacje pozwalające na jego identyfikację personalną.

Jakie dane są przetwarzane?
Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego portalu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookie i/lub przetwarzanie podanego przez użytkownika kontaktowego adresu e-mail w ramach newslettera portalu [patrz powyżej ustęp newsletter portalu].

Kto jest administratorem powyższych danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest:

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A
31-526 Kraków

W jakim celu przetwarzamy dane?
Dane przetwarzane są w celu analizy ruchu na stronach PdA oraz ewentualne zapisywanie ustawień użytkownika na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika w plikach cookie w celu wygodniejszego korzystania z funkcji portalu. W przypadku dobrowolnego podania przez użytkownika kontaktowego adresu e-mail (newsletter portalu), skrzynka ta może zostać wykorzystana według założeń ww. newslettera, czyli do przesyłania informacji merytorycznych i partnerskich, np. informacji o konkursach, publikacjach, nowościach i trendach branżowych.

Czy i ewentualnie komu dane mogą być przekazywane?
Dane, których administratorem jest AiB Sp. z o.o. nie są przekazywane w formie umożliwiającej bezpośrednią identyfikację osoby użytkownika (np. z imienia czy nazwiska). W celach analitycznych może być przekazany adres IP komputera lub sieci, z której korzystała osoba odwiedzająca portal wraz z tzw. zachowaniem tej osoby, czyli np. liczbą i typem odwiedzanych stron portalu, czasem trwania odwiedzin itp. Tego typu powiązane dane mogą być przekazywane wyłącznie w celach statystycznych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AiB sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty mają wgląd do danych na podstawie odrębnych umów z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami w ograniczonym zakresie określonym w każdej tego typu umowie.

Przykłady wykorzystania danych osobowych przez AiB Sp. z o.o.
Podmiotem, któremu w postaci uogólnionej przekazywane są dane osobowe w zakresie opisanym powyżej jest np. firma Google, której system Google Analytics Solutions – Marketing Analytics & Measurement jest wykorzystany do analizy ruchu portalu. Dane zbierane są za pomocą skryptu przekazującego informacje o adresie IP i zachowaniu użytkownika portalu do tymczasowej bazy danych.

W przypadku newslettera portalu może on zostać użyty wśród innych tego typu adresów do massmailingu zapisanych do newslettera portalu użytkowników, zawierających treści bezpośrednio związane z branżą portalu i mające charakter informacyjno-handlowy, np. oferty nowych publikacji, produktów i technologii.

Jakimi prawami dysponujesz w związku z przetwarzaniem tych danych?
Użytkownik ma prawo do informacji czy i ewentualnie jakimi danymi na jego temat dysponuje Administrator.
Użytkownik ma dostęp do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
Użytkownik PdA może zażądać od Administratora sprostowania błędnych danych,
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w wybranym przez siebie zakresie,
Użytkownik może wycofać zgody, na których podstawie dane osobowe są przetwarzane,
Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o całkowite usunięcie swoich danych (w określonych sytuacjach).

Dodatkowo udostępniając dane osobowe:
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw wystarczy skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: Biuro AiB
lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AiB sp. z o.o., ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków.

 

Administrator Państwa danych osobowych deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przetwarzanych przez siebie danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i dobrą wolą ochrony powierzonych przez Państwa danych.