Siedziba firmy

patronat

ogólnopolski miesięcznik Architektura & Biznes
ul. Świętokrzyska 12
30-015 Kraków
NIP: 677-000-91-35

redaktor naczelny wydawnictwa
Romuald LOEGLER

konsultant merytoryczny, dyrektor wydawniczy
Andrzej KADŁUCZKA

dyrektor ekonomiczny
Ewa WCISŁO

konto
BANK PEKAO SA
Nr konta: 96 1240 4533 1111 0000 5426 6812

biuro wydawcy
tel. +48 12 630 23 61
e-mail: RAM.biuro@architekturaibiznes.com.pl

kierownik biura wydawcy:
Małgorzata ŚLUSAREK
tel. +48 12 632 34 02
e-mail
: m.slusarek@architekturaibiznes.com.pl

promocja i reklama

kierownik działu
Renata KIEPURA
tel. +48 12 632 86 60
e-mail: r.kiepura@architekturaibiznes.com.pl

kolportaż

Marta BĄK
tel: +48 12 632 82 45
e-mail: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl