Ozonowanie wody basenowej

Na etapie projektu lub początkowej fazy budowy swojego basenu powinniśmy zastanowić się nad doborem metody uzdatniania, która zapewni nam uzyskanie wody bezpiecznej dla użytkowników. Musimy mieć świadomość, iż obecnie praktycznie wszystkie baseny, zarówno te duże publiczne i te mniejsze do użytku prywatnego uzdatnia się w tzw. obiegu zamkniętym. Oznacza to, że woda basenowa musi być pozbawiona wszelkich substancji chorobotwórczych, które dostarczane są do basenu głównie przez użytkowników basenu.

Dlatego, też łączy się oczyszczanie mechaniczne z chemicznym dla uzyskania jak najlepszej jakości wody. O ile większość ludzi ma w świadomości konieczność używania filtra mechanicznego ( piaskowego, kartuszowego i innych) jednak utrzymywanie parametrów chemicznych na odpowiednim poziomie oraz dobór metody wspomagającej nastręcza wielu problemów. Metoda chemiczna polega zazwyczaj na dozowaniu dezynfektanta, najczęściej są to związki chloru i korektora odczynu pH.

Dla poprawienia jakości wody oraz złagodzenia skutków oddziaływania związków chloru na organizm ludzki stosuje się metodę wspomagającą uzdatnianie poprzez ozonowanie wody i naświetlanie promieniami UV. Ozon jest zdecydowanie silniejszym środkiem dezynfekcyjnym niż chlor – ponad 100 razy i posiada bardzo dobre właściwości utleniające i flokujące (tworzy zawiesinę z zabrudzeń łatwą do usunięcia przez filtr mechaniczny). Ozonowanie wody basenowej z punktu widzenia każdego użytkownika jest zbawienne i obserwuje się nawrót zainteresowania inwestorów tą metodą.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku wprowadzono kompaktowy system ozonujący – UVAZONE, który zdecydowanie ogranicza nakłady inwestycyjne, nie wymaga dużych pomieszczeń technicznych oraz gwarantuje bardzo wysoką jakość wody basenowej w rygorze wytycznych nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Urządzenia te dostarczane sa jako gotowe do zainstalowania i cechują się łatwym montażem.

Uvazone posiadają dodatkowo lampę UV niskociśnieniową, która dodatkowo dezynfekuje wodę rozbijając także ozon pozostający w wodzie (tzw. resztkowy).

Urządzenie to jest przeznaczone zarówno do nowych obiektów oraz dla tych już istniejących. Możemy je zastosować w obiektach publicznych, hotelowych, a także w prywatnych. Przy pomocy urządzenia UVAZONE można w znaczący sposób poprawić jakość wody basenowej. Jest to zaletą nie tylko w odniesieniu do samego komfortu użytkowania, ale również czynników zdrowotnych . Istnieją badania wskazujące, że system odpornościowy dzieci może zostać osłabiony przez korzystanie z obiektów basenowych z wodą uzdatnianą metodą tylko chlorową. Wskazuje się w nich także, że ryzyko uszczerbku na zdrowiu występuje także wśród osób trenujących na basenie dwa razy dziennie.

UVAZONE to system, który zapewni dla użytkowników basenów idealne warunki do uprawiania sportu i zabawy w przyjaznej i zdrowej wodzie.

 

Fluidra Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
tel. 71/ 360-49-30

office@astralpool.pl
www.astralpool.pl