Systemy dachów zielonych Delta Dorken
Rozwiązania drenażowe firmy Dorken od wielu lat z powodzeniem towarzyszą realizacjom krajowym i zagranicznym. Bazując na ponad 100 letnim doświadczeniu dostarczamy produkty najwyższej jakości, które bronią się same. Produkujemy trwałe i nowoczesne rozwiązania systemowe cieszące się uznaniem naszych Klientów.

DACHY ZIELONE EKSTENSYWNE
Dachy ekstensywne nie wymagają specjalnej pielęgnacji roślinności stosowanej na tego rodzaju powierzchniach. Przy projekcie dachu zielonego ekstensywnego należy brać pod uwagę cechy własne obiektu budowlanego (w tym nachylenie stropu, nasłonecznienie, obciążenia konstrukcji itp.) i zgodnie z tymi parametrami dobierać roślinność i kolejne warstwy dachu. Dobrym rozwiązaniem stosowanym przy tego rodzaju inwestycjach jest nowatorska mata profilowana DELTA FLORAXX TOP. Zintegrowana na wierzchniej stronie folii drenażowej geowłóknina filtracyjna umożliwia bezpośrednie nasypanie na nią substratu roślinnego oraz zapobiega przesuwaniu się włókniny.
Projektujesz dach zielony ekstensywny? Zapytaj o: DELTA-FLORAXX, DELTA FLORAXX TOP, DELTA FLORAXX FLAT.

DACHY ZIELONE INTENSYWNE
Charakteryzują się zwiększonymi wymaganiami pod względem konstrukcyjnym i pielęgnacyjnym. Jeżeli odpowiednio przygotujemy taką realizację, dbając o dobry dobór materiałów, pozwoli nam to zastosować nie tylko trawy, zioła czy byliny ale również drzewa. Produkty Delta FLORAXX i DELTA FLORAXX FLAT posiadają znakomite właściwości gromadzenia wody. Dzięki unikalnej konstrukcji kubełków o wysokości 20 mm pełnią funkcję zbiornika wody podtrzymującego wegetację roślinności.
Projektujesz dach zielony intensywny? Zapytaj o: DELTA – FLORAXX TOP, DELTA FLORAXX, DELTA FLORAXX FLAT, DELTA FLORAXX 40H.

PRODUKTY DORKEN PRZEZNACZONE DLA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
Stworzenie trwałych i wytrzymałych ciągów komunikacyjnych wymaga wiedzy na temat zadań stawianych poszczególnym warstwom funkcyjnym, znajomości ich budowy i wynikających z tego wymagań. Dla komunikacji pieszej możliwe jest wykorzystanie wspomnianych wyżej rozwiązań dla dachów zielonych, podobnie z warstwą drenażową. Różnicę stanowi zastąpienie warstwy wegetacyjnej podsypką, która utworzy podkład nośny dla powierzchni utwardzonej. DELTA FLORAXX jest układana z rolki, natomiast DELTA FLORAXX FLAT w arkuszach stosowanych bezpośrednio na geowłókninę. Dodatkowo w ofercie Dorken znajdują się rozwiązania dla ciągów komunikacyjnych o dużej sile nacisku.
Projektujesz ciągi komunikacyjne? Zapytaj o: DELTA TERRAXX PF, DELTA TERRAXX, DELTA TERRAXX R, DELTA FLORAXX, DELTA FLORAXX FLAT, DELTA TERRAXX TP.

 

Dörken Delta Folie
Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
tel. 22/ 798-08-21
22/ 798-08-37
tel. 602-443-709
fax 22/ 211-20-87

biuro@ddf.pl
www.dorken.pl