Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie.

Historia firmy

Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości.

Zastosowanie

Produkt AS to kompletny system , który w pełni umożliwia kompleksowe rozwiązania projektowe i wykonawcze odwodnień powierzchni. Jest przystosowany do współpracy z istniejącymi systemami kanalizacyjnymi i oczyszczającymi wody deszczowe i inne ciecze. W swojej ofercie Firma AS – POLSKI PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH POSIADA: odwodnienia liniowe wykonane z betonu polimerowo cementowego od klasy rusztów B125 do F900 kN, studzienki odpływowe – wielofunkcyjne, wpusty uliczne oraz odwodnienia szczelinowe monolityczne, które są nową grupą produktową wprowadzoną w oparciu o nowoczesne modyfikowane kompozyty. Elementy systemu AS są powszechnie stosowane do odwadniania: dróg, ulic, garaży, parkingów, w tym także powierzchni parkingowych znajdujących się głownie na stropach, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych oraz powierzchni narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp.

CHARAKTERYSTYKA

 • Odwodnienia liniowe AS z rusztem żeliwnym o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300, 400 mm
 • Odwodnienia liniowe żelbetowe AS z rusztem żeliwnym z obetonowaniem bocznym – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 200, 300
 • Korpus korytka – wykonany jest z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność
 • Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających („+R”) oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005
 • Listwy wsporcze: wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwiczone w ściankach korpusu
 • Ruszty: żeliwne lakierowane lub z powłoką KTL w kl. B125 kN do F900kN
 • Odwodnienia szczelinowe monolityczne – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 100,150, 250, 300 mm
 • Wykonane z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C90/105
 • Żelbetowe, nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy
 • Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:
  –odporność chemiczna,
  – doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni, montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach, łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

CECHY SZCZEGÓLNE

 • elementy bez spadku wewnętrznego
 • elementy ze spadkiem wewnętrznym
 • łączenie elementów za pomocą kaskad (w celu uzyskania spadku)
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach – do odprowadzania wody
 • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
 • możliwość łączenia elementów pod kątem.

Atesty i gwarancje

Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0438/01/2016. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Zgodności. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej.

 

 

AS PPH SYSTEMY
ODWODNIEŃ LINIOWYCH
I PUNKTOWYCH
ul. Urbanistów 1
05-500 Piaseczno
tel./fax 22/ 737-05-22 (-23)

biuro@aspph.pl
www.aspph.pl