POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW, REDUKCJA POGŁOSU
Płyta akustyczna Knauf Cleaneo

Istotnym aspektem akustyki budowlanej jest tworzenie odpowiedniego klimatu w projektowanych wnętrzach i nie chodzi tu tylko o specjalistyczne przestrzenie, typu sale koncertowe czy teatralne, gdzie projekt jest podporządkowany bardzo wymagającym założeniom, ale także prywatne domy czy miejsca użyteczności publicznej, jak choćby szkoły (w szczególności klasy i korytarze), otwarte przestrzenie biurowe lub hale sportowe.

KOMFORT AKUSTYCZNY W POMIESZCZENIACH
Pod pojęciem akustyka wnętrz kryje się głównie zagadnienie słyszalności we wnętrzu, co oznacza właściwość pomieszczenia, w którym przy ekspozycji określonych dźwięków dane nam będzie osiągnięcie odpowiedniego stopnia zrozumiałości np. mowy czy muzyki. Do kreowania komfortu akustycznego oraz indywidualnej formy architektonicznej projektowanej przestrzeni, stosuje się nowoczesne systemy zapewniające właściwe parametry w zakresie pochłaniania i odbijania dźwięku, pozwalające na uzyskanie odpowiednich czasów pogłosowych w pomieszczeniach o różnej funkcji.

ZJAWISKO ODBICIA DŹWIĘKU
Każda twarda powierzchnia, jak mur czy budynki oraz skały, odbija dźwięk. Kąt padania fali jest równy kątowi odbicia. Jeśli ta pierwsza pada, gdy stoimy przy twardej powierzchni (np. przy ścianie), do naszych uszu dociera taka sama ilość energii akustycznej od fali bezpośredniej jak od odbitej. W takim przypadku moc akustyczna zostaje podwojona, co oznacza, że poziom dźwięku wzrasta o 3 dB. Duży wpływ na odbiór tonu ma też kształt powierzchni odbijającej. Pole wklęsłe skupia dźwięk, a wypukłe – rozprasza. Zjawisko odbicia nie jest do końca niepożądane, często wręcz wykorzystuje się je do poprawy warunków akustycznych. Odpowiednio umieszczone w przestrzeni płaszczyzny, odbijając kierunkowo dźwięk, umożliwiają jego dotarcie do stref oddalonych od źródła dźwięku.

WYSTĘPOWANIE POGŁOSU
Zjawiskiem towarzyszącym każdemu odbiciu fali dźwiękowej, jest pochłanianie dźwięku. Pozwala ono na modelowanie akustyki w danej przestrzeni. To proces absorbowania energii fali dźwiękowej przez ciała fizyczne, które zależy w dużej mierze od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany dany obiekt lub tworzywa użytego do aranżacji akustycznej pomieszczenia. Podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α, który zawiera się w przedziale od 0 do 1. Wartości te mówią, jaki procent powierzchni pochłonął energię akustyczną. Materiał o współczynniku α =0 odbija w 100% dźwięk, natomiast α =1 charakteryzuje materiał pochłaniający energię w 100%.

A jak powstaje pogłos? Na skutek występowania zjawiska wielokrotnych odbić, energia akustyczna po wyłączeniu źródła dźwięku nie zanika natychmiast. Wyłączenie źródła dźwięku powoduje prawie natychmiastowy zanik pola fali bezpośredniej, natomiast gęstość energii dźwięku rozproszonego będzie się utrzymywała przez pewien czas. Zjawisko to można spotkać w życiu codziennym na klatkach schodowych, korytarzach, w pustych pomieszczeniach – wszędzie tam, gdzie występują duże powierzchnie dobrze odbijające dźwięk .Wpływa ono na zrozumiałość przekazu słownego. Konsekwencją zbyt dużego czasu pogłosu i zawężenia pola bezpośredniego jest zwiększenie poziomu dźwięku, co często niekorzystnie wpływa na zrozumiałość mowy czy wyrazistość muzyki.

Rozwiązaniami kształtującymi komfort akustyczny w pomieszczeniach są nowoczesne instalacje Knauf, zarówno w zakresie tworzenia przegród dźwiękoizolacyjnych, począwszy od najprostszych ścian szkieletowych, a kończąc na zaawansowanych, np. kinowych, jak i w obszarze budowania przestrzeni pochłaniająco-odbijającej.

REDUKCJA HAŁASU I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
Dzięki perforowanym płytom gipsowo-kartonowym Knauf Cleaneo Akustik, które można stosować zarówno w systemach ściennych jak i sufitowych, to łatwe zadanie. Posiadają one różne układy perforacji, jak choćby uporządkowana, rozrzucona, kwadratowa lub okrągła. Od wzoru perforacji zależy procentowy udział otworów, a co za tym idzie – współczynnik pochłaniania dźwięku. Płyty Knauf Cleaneo Akustik gwarantują jego maksymalne wartości, czyli od 0,4 do 0,9. Różnorodność systemów umożliwia wykonanie sufitu z podkreślonymi podziałami, widocznymi fugami lub fryzami (płyta Knauf Cleaneo Akustik o krawędziach SK i FF), jak również z perforacją ciągłą na całej powierzchni, bez podziałów i fug – stosując płytę Knauf Cleaneo Akustik Linear.

Knauf Cleaneo Akustik to:
• perforowane płyty gipsowe z dodatkiem odwodnionego zeolitu
• różne stopnie i rodzaje perforacji
• idealne rozwiązania do redukcji czasu pogłosu na dużych otwartych przestrzeniach
• zastosowanie wszędzie tam gdzie ważne jest zrozumienie mowy
• materiały kształtujące przestrzeń akustyczna
• optymalne rozwiązanie do domów z otwartym planem.

Zastosowanie płyt Knauf Cleaneo Akustik w otwartych przestrzeniach mieszkalnych przynosi użytkownikom dodatkową korzyść, wynikającą z właściwości płyty. Zawiera bowiem w swojej strukturze minerał zeolit, posiadający ogromną siłę absorpcji metali ciężkich, toksyn, radionukleidów i wolnych rodników. Dawno też zauważono pozytywne działanie tego minerału na ludzki organizm, rośliny i zwierzęta. W nowoczesnych, minimalistycznych domach z otwartym planem, gdzie prawie cały parter z salonem, holem i kuchnią to jedna przestrzeń, aromaty pochodzące z kuchni nie dominują we wnętrzu, dominuje zaś harmonia i komfort akustyczny w wydzielonych strefach.

 

 

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

biuro@knauf.pl
www.knauf.pl