ARTEMIDE

Oprawa A.15 (proj.: Carlotta de Bevilacqua) łączy w sobie dwie cechy systemów ARTEMIDE: maksymalną możliwość demontażu oraz elastyczność. Profil przybiera postać ultracienkiej linii, zdolnej dopasować się do otoczenia, a jednocześnie zapewniającej wysoką jakość. A.15, jak sama nazwa wskazuje, ma niecałe 15 milimetrów szerokości, co zapewnia maksymalną jakość rozproszonego bądź skupionego oświetlenia. Opatentowany obwód magnetyczny pozwala na przemieszczanie źródła w odległości 14 metrów od pojedynczego punktu przyłączeniowego i dopasowanie go do różnych urządzeń Dali. Dzięki temu oprawa daje nieograniczoną swobodę projektowania i zmiany wydajności świetlnej poprzez dostosowanie indywidualnych intensywności oraz łatwe przenoszenie poszczególnych elementów.