ASSA ABLOY

W 2015 roku ogłoszono w Polsce uchwałę w sprawie „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”. Użyta tam definicja budynku zeroenergetycznego odwołuje się do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim, do końca 2020 roku wszystkie nowo powstałe budynki powinny być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. „Nowy trend, jak i uchwała z 2015 roku to niewątpliwie duże wyzwanie. Producenci będą musieli dostosować swoje produkty do nowych warunków oraz dostarczyć urządzenia zapewniające oszczędność energii. Już dziś częściowo osiągają to, stosując technologie zapewniające wysoką wydajność energetyczną” — mówi Danuta Zielecka, ekspert firmy ASSA ABLOY, światowego lidera zabezpieczeń elektromechanicznych.