GRUPA SILIKATY

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych aspektów obiektu budowlanego. Odporność ogniowa to zdolność budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach pożaru. Niezbędne są zatem odpowiedni projekt i wykonanie przegród z odpowiadających normom materiałów. „Zgodnie z przepisami, obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru przez określony czas zachowana była nośność konstrukcji oraz ograniczone zostało rozprzestrzenianie się ognia. Zapewniona musi zostać możliwość opuszczenia budynku przez użytkowników, jak również zachowania bezpieczeństwa ekip ratunkowych. Decyzją Komisji Europejskiej silikaty uznane zostały za materiał całkowicie niepalny o najwyższej klasie” — wyjaśnia Joanna Nowaczyk, doradca techniczny GRUPY SILIKATY.